DF

Москва река, близь Тучково

Date/12 January 2014